Officiële website van het DIOCESAAN HEILIGDOM ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK, Fontanelle di Montichiari

TIJDSCHEMA EN H. MISSEN

 

TIJDSCHEMA
APRIL – MEI – JUNI 2022

WEKELIJKSE TIJDSCHEMA (van maandag tot vrijdag)
16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Heilige Mis

FEESTDAGEN (zondag en plechtigheden)
10:00 Rozenkransgebed
Biecht
10:30 Eucharistieviering
15:00 / 17:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Uitstelling en Eucharistische Aanbidding
17:00 Heilige Mis

Eerste zaterdag van de maand
Viering ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria
10:00 Rozenkransgebed
Biecht
10:30 Eucharistieviering, zegening van sacramenten en gebed voor geestelijke genezing

13 van de maand – MARIALE DAG
16:00 uur Biecht en Aanbidding
17:00 Eucharistieviering

3e zondag van de maand
Dag voor de heiliging van de clerus en gebed voor de priester- en religieuze roepingen

PAASTRIDUUM

Donderdag, 14 april
15:00 / 17:00 Biecht
17:00 Rozenkransgebed

Vrijdag, 15 april
15:00 / 17:00 Biecht
15:00 Kruisweg ter nagedachtenis aan het overlijden van de Heer

Zaterdag, 16 april
15:00 / 17:00 Biecht
17:00 Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid

DE PAASWACHT WORDT NIET GEVIERD IN HET HEILIGDOM 

Zondag, 17 april
Hoogfeest van de Heilige Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus
10:00 / 12:00 en 15:00 / 17:00 Biecht
10:30 Heilige Mis
15:30 Rozenkransgebed
16:00 uur Expositie en Eucharistische Aanbidding
17:00 Heilige Mis

Zondag, 24 april
Hoogfeest van Goddelijke Barmhartigheid
De gelovigen die het heiligdom bezoeken, kunnen de volle aflaat krijgen volgens de gebruikelijke kerkelijke bepalingen
10:00 / 12:00 en 15:00 / 17:00 Biecht
10:00 Mariaprocessie
10:30 Heilige Mis
15:00 / 17:00 Bekentenissen
15:30 Rozenkransgebed
16:00 uur Expositie en Eucharistische Aanbidding
16:40 Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid voor het kruisbeeld
17:00 Heilige Mis

MEI

Vrijdag, 13 mei en elke ZATERDAG van de maand, om 21:00 uur fakkeltocht en gebed van de rozenkrans

Dinsdag, 31 mei – Afsluiting van de Mariamaand
Feest van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria
16:00 Biecht en Aanbidding
17:00 Eucharistieviering
21:00 uur Fakkeltocht en rozenkransgebed

JUNI

Zondag, 5 juni – Hoogfeest van Pinksteren 

Maandag, 6 juni
Hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
Zie rooster feestdagen
20:00 gebed van de rozenkrans
20:30 Plechtige Eucharistieviering

 Zondag, 19 juni
Hoogfeest van Corpus Domini

 Zaterdag, 25 juni
Hoogfeest van het Onbevlekt Hart van Maria in het Heiligdom
Zie rooster feestdagen
21:00 uur Rozenkransgebed en toewijding aan het Hart Onbevlekt van Maria

TIJDSCHEMA VAN HET HEILIGDOM

Het Heiligdom is geopend van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 19:00. Alleen tijdens deze uren is de dienstverlening en de aanwezigheid van medewerkers gegarandeerd.
Op andere uren is, zoals gebruikelijk, het Heiligdom toegankelijk voor bezoek en persoonlijk gebed.

BERICHTEN EN AANKONDIGINGEN

Bedevaartsorganisatie

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het organiseren van bedevaarten de aanwijzingen van de bestanden te volgen. Heel hartelijk bedankt voor uw samenwerking.

Secretariaat: +39 030 964111

E-mail: segreteria@rosamisticafontanelle.it

EMAIL VERSTUREN

  

 

Aanwijzingen voor priesters

Priesters, die een H. Mis in Fontanelle wensen te vieren of die al een reservering daarvoor hebben gemaakt, worden vriendelijk verzocht om hun persoonlijke priesterkleding en missaal mee te brengen.

De verantwoordelijke priesters 

 

TOEGANG TOT HET BAD

Tenzij anders aangegeven door de bisdommen terzake, is toegang tot het bad vanaf 1 november 2021 elke dag mogelijk van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30.

Tijdens eucharistievieringen of andere liturgieën en ’s nachts blijft het bad gesloten.

Reservering om H. Missen te vieren

Vriendelijk verzoeken wij de priesters, geestelijken en pelgrimleiders om ons secretariaat en de verantwoordelijke persoon voor de vieringen op tijd te waarschuwen om de opvang en het verblijf in Fontanelle op de best mogelijke manier te organiseren.

RESERVERINGSFORMULIER VOOR GROEPEN

Bijzondere vieringen

 

De dag van Rosa Mystica

Elke dertiende dag van de maand wordt op een speciale manier toegewijd aan Rosa Mystica met een bijzondere gebedsvoorbereiding gedurende de twaalf voorafgaande dagen. De vieringen vinden plaats volgens de zomertijd.

Het feest van Rosa Mystica

13 juli is een feestdag ter ere van Maria Rosa Mystica De vieringen vinden plaats volgens de zomertijd.

Eerherstellende Communies

Elk jaar op 13 oktober wordt in Fontanelle het feest gevierd van Eerherstellende Communies, voorafgegaan door de Biecht.

Het Uur van Genade

Elk jaar op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis vieren de trouwe volgelingen van Rosa Mystica het Uur van Genade. 11:00 Hoogmis 12:00 Uur van Genade

Eerste zondag na Pasen

Op de eerste zondag na Pasen wordt het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd.