Officiële website van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK, Fontanelle di Montichiari

TIJDSCHEMA EN H. MISSEN

 

 MAANDELIJKSE TIJDSCHEMA

TIJDSCHEMA  NOVEMBER – DECEMBER 2019

 

Elke dag:
15.00 Biecht
15.30 Rozenkransgebed
16.00 H. Mis

ZATERDAG
15.00 Biecht
15.30 Rozenkransgebed
16.00 Vooravondmis

ZON- EN FEESTDAGEN
15.00-17.00 ­­Biecht
15.00 Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed
16.00 Hoogmis

Donderdag, 21 november
Opdracht van Maria in de Tempel
15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.

Zondag, 24 november – Christus Koning

Zondag, 1 december – begin van de Adventtijd

Zaterdag, 7 december – Wake van de Onbevlekte Ontvangenis
16:00 Hoogmis, voorgegaan door Z.E. Mgr. Tremolada, bisschop
van Brescia, i.v.m. de aankondiging van Fontanelle als diocesaan
heiligdom Rosa Mystica-Moeder van de Kerk

Zondag , 8 december
Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis
– ‘s ochtends: 09:30 gezamenlijk gebed.
10: 00-12.00 Biecht.
10:30 Processie.
11:00 Hoogmis – gevolgd door het Uur van Genade.
– ‘s middags: 15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis

Vrijdag, 13 december – Mariale gebedsdag
15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis

Woensdag, 25 december – Hoogfeest van KERSTMIS
15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding
15:30 H Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis

Donderdag, 26 december – Feest van de H. Stephanus, martelaar
15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis

Zondag, 20 december – Feest van de H. Familie

Woensdag, 1 januari 2020
Hoogfeest van Maria, Moeder van de Heer
15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis.

BERICHTEN EN AANKONDIGINGEN

De dagelijkse programma’s volgen nog een voorlopig tijdschema. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven over wijzigingen betreffende de tijden van de H. Mis, rozenkransgebed en biecht. 

 

Bedevaartsorganisatie

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het organiseren van bedevaarten de aanwijzingen van de bestanden te volgen. Heel hartelijk bedankt voor uw samenwerking.
Secretariaat: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

EMAIL VERSTUREN

 

 

 

Aanwijzingen voor priesters

Priesters, die een H. Mis in Fontanelle wensen te vieren of die al een reservering daarvoor hebben gemaakt, worden vriendelijk verzocht om hun persoonlijke priesterkleding en missaal mee te brengen.

De verantwoordelijke priesters  

 
 

 

Geschiedenis en devotieplaatsen

Wij nodigen u uit om de brochure Geschiedenis en devotieplaatsen te consulteren.

DOWNLOAD DE BROCHURE

Bijzondere vieringen

 

De dag van Rosa Mystica

Elke dertiende dag van de maand wordt op een speciale manier toegewijd aan Rosa Mystica met een bijzondere gebedsvoorbereiding gedurende de twaalf voorafgaande dagen. De vieringen vinden plaats volgens de zomertijd.

Het feest van Rosa Mystica

13 juli is een feestdag ter ere van Maria Rosa Mystica De vieringen vinden plaats volgens de zomertijd.

Eerherstellende Communies

Elk jaar op 13 oktober wordt in Fontanelle het feest gevierd van Eerherstellende Communies, voorafgegaan door de Biecht.

Het Uur van Genade

Elk jaar op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis vieren de trouwe volgelingen van Rosa Mystica het Uur van Genade. 11:00 Hoogmis 12:00 Uur van Genade

Eerste zondag na Pasen

Op de eerste zondag na Pasen wordt het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd.