TIJDSCHEMA

TIJDSCHEMA VAN HET HEILIGDOM

Het Heiligdom is geopend van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30. Alleen tijdens deze uren is de dienstverlening en de aanwezigheid van medewerkers gegarandeerd. Op andere uren is, zoals gebruikelijk, het Heiligdom toegankelijk voor bezoek en persoonlijk gebed.

VERDER LEZEN

Tijdens de vieringen in het hele heilige gebied van het Heiligdom, inclusief het gebied van het Kruisbeeld en de externe Kapel, wordt de grootste stilte en respect van iedereen vereist; tijdens de vieringen zijn video-opnames, selfies en foto’s verboden.
Alle snij- of potbloemen die als geschenk aan het Heiligdom worden gebracht, mogen uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimten aan de voet van het externe Kruisbeeld worden achtergelaten.

TOEGANG TOT HET BAD

Tenzij anders aangegeven door de bisdommen terzake, is toegang tot het bad vanaf 1 november 2021 elke dag mogelijk van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30. Tijdens eucharistievieringen of andere liturgieën en ’s nachts blijft het bad gesloten.

VERDER LEZEN

Het bad is 10 minuten voor aanvang van elke viering in het Heiligdom gesloten en wordt aan het einde van de vieringen heropend.
U betreedt het bad op blote voeten, in stilte of in stil persoonlijk gebed. Het is altijd VERBODEN om video’s, selfies of foto’s te maken terwijl u zich in het bad bevindt.
Groepen pelgrims of grote gezinnen worden verzocht zich te houden aan de specifieke regels voor toegang tot het bad zoals daar vermeld staat.
Het water kan alleen uit de speciale fonteinen bij de uitgang van het Heiligdom worden gehaald en niet uit het bad of de bron in het Heiligdom.

VIERINGEN

TIJDSCHEMA 2024

Dagelijks:
16:10 Rozenkransgebed en rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid
17:00 Heilige Mis
Feestdagen:
10:00 Rozenkransgebed
10:30 Heilige Mis
16:00 Eucharistische Aanbidding en Rozenkransgebed
17:00 Heilige Mis

EIGEN FEESTEN

De vieringen op de 13e van elke maand.
◆ Maandelijkse Mariadag, voorafgegaan door een voorbereiding van 12 dagen gebed.

De eerste zaterdag van de maand.
◆ Elke eerste zaterdag van de maand is gewijd aan de Heilige Maagd.

Witte Zondag of Goddelijke Barmhartigheid.
◆ Vooral de zieken worden uitgenodigd naar de bron van het Heiligdom te komen, om troost en bar mhartigheid te verkrijgen

Maandag na de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
◆ Feest van Maria Moeder van de Kerk.

13 juli of de tweede zondag van juli.
◆ Viering ter ere van Maria, vereerd in Fontanelle met de titel “Rosa Mystica”.

13 oktober of de tweede zondag van oktober.
◆ Dag van gebed als eerherstel voor de overtredin gen en heiligschennis tegen de Heilige Eucharistie.

8 december Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis.
◆ Het Uur van Genade wordt gevierd van 12.00 tot 13.00 uur.

RESERVERINGEN

k

SECRETARIAAT VAN HET HEILIGDOM EN BOEKINGEN VAN BEZOEKEN EN/OF VIERINGEN

VERDER LEZEN

Het secretariaat van het Heiligdom (naast de winkel) is alleen ’s ochtends geopend van maandag tot donderdag, van 08:30 tot 12:30; en op vrijdag van 14:00 tot 18:00.

* alle bezoeken of bedevaarten door georganiseerde groepen, zowel op feestdagen als doordeweeks, moeten steeds tijdig op het secretariaat van het Heiligdom worden doorgegeven en geboekt; reserveringen moeten uitsluitend per e-mail worden gemaakt op het volgende adres: pellegrinaggi@rosamisticafontanelle.it.

** De vieringen die verband houden met de bedevaarten (eucharistie, liturgie, enz.), zijn alleen ’s ochtends mogelijk op de volgende tijden: 08:30; 09:30; 10:30 en 11:30. ’s Middags kunnen bedevaarten, ook met spirituele gids en priester, deelnemen aan de liturgieën die eigen zijn aan het Heiligdom en de priesters kunnen concelebreren; andere functies zoals processies, rozenkransgebed en nachtwaken, moeten altijd tijdig worden overeengekomen, op het moment van de reservering. Een uitzondering kan uitsluitend worden gemaakt bij de rector van het Heiligdom of bij de plaatsvervangende rector.

*** De persoon die verantwoordelijk is voor de Groep (bij voorkeur een priester of een religieus/religieuze) moet persoonlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het bekendmaken aan zijn pelgrims c.q. het respecteren van de regels van het liturgische leven van het Heiligdom die daarin worden vermeld.