GEBEDEN

GEBED TOT DE ALLERHEILIGSTE MARIA ROSA MYSTICA

VERDER LEZEN

Rosa Mystica, Onbevlekte Maagd,
Moeder van Genade, ter ere van Uw goddelijke Zoon,
knielen wij aan Uw voeten om Gods genade af te smeken.
We bidden om hulp en genade,
en doen geen beroep op enige verdienste onzerzijds,
maar op de vriendelijkheid van Uw moederlijk hart,
vol vertrouwen dat U onze dringende verzoeken zult verhoren.
Wees gegroet…

Rosa Mystica, Moeder van Jezus,
Koningin van de Heilige Rozenkrans en Moeder van de Kerk,
van het mystieke lichaam van Christus,
wij smeken om de gaven van eenheid en vrede voor deze angstige wereld,
en alle genaden die de zielen van Uw dwalende kinderen kunnen bekeren.
Wees gegroet…

Rosa Mystica, Koningin van de apostelen,
wij bidden dat vele mannen en vrouwen gehoor geven aan de oproep van Christus
om priesters en religieuzen te worden om het Koninkrijk
van Jezus Christus over de hele wereld te verspreiden door middel van een heilig leven en vurige ijver voor het heil van de zielen.
Stort Uw hemelse genade over ons uit!
Salve Regina Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, bid voor ons!
Amen.

Rosa Mystica, Koningin van de apostelen,
laat rond de eucharistische altaren
vele roepingen voor het priesterschap
en het religieuze leven bloeien,
die door middel van een heilig leven en
een vurig ijver voor het heil van de zielen,
het Koninkrijk van Jezus Christus
over de hele wereld verspreiden!

HEER, SCHENK AAN UW PRIESTERS

VERDER LEZEN

Heer, schenk aan uw priesters
een zuiver hart,
in staat om alleen U te beminnen;
een zuiver hart,
dat geen kwaad kent,
maar het wel kan onderscheiden,
om het te bestrijden
en te ontvluchten;
een zuiver hart,
zoals dat van een kind,
bevlogen en verlangend naar God,
Heer, schenk aan uw dienaren
een groot hart,
open voor Uw gedachten
en gesloten voor elke
kwaadaardige eerzucht,
voor elke beklagenwaardige
menselijke competitie.

Heer, schenk aan uw priesters
een sterk hart,
bereid om elke moeilijkheid
het hoofd te bieden,
elke verleiding, elke zwakte,
elke verveling, elke vermoeidheid.

Een hart, Heer, dat echt in staat is
lief te hebben, te begrijpen,
te verwelkomen, te dienen,
zich op te offeren,
gezegend met een hart dat klopt
voor Uw gevoelens en gedachten.

Want de wereld heeft harten nodig
die zielen redden en beminnen
zoals Christus.

Amen.

TOEWIJDING AAN DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA

VERDER LEZEN

O, Onbevlekte Maagd, Moeder van Genade,
Koningin van hemel en aarde,
toevlucht voor de zondaars,
Rosa Mystica, die Gods heerlijke geuren brengt,
wij wijdden ons toe aan uw Onbevlekt Hart.

We wijden ons hart aan U toe,
onze zielen, onze families,
al wat wij bezitten.

Om deze toewijding
effectief en duurzaam te maken,
vernieuwen we vandaag
onze doop- en vormselbeloften
en verplichten we onszelf om
als goede Christenen te leven,
trouw aan God, aan de Kerk
en aan de Paus.

Wij wensen de H. Rozenkrans te bidden,
deel te nemen aan de Heilige Eucharistie,
belang te hechten aan de
eerste zaterdag van de maand,
te werken voor de bekering
van de zondaars,
te bidden voor trouwe priesters
van uw Zoon Jezus
en voor alle aan
Hem toegewijde zielen.
Amen.

Rosa Mystica, bid voor ons.

GETUIGENISSEN