Officiële website van het DIOCESAAN HEILIGDOM ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK, Fontanelle di Montichiari

OP VERZOEK VAN VELE TROUWE VOLGERS ZULLEN WIJ DE ZONDAGMIDDAGVIERINGEN VIA DE LIVESTREAM OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN HET HEILIGDOM UITZENDEN

>> We informeren u dat vanwege technische problemen de life streaming momenteel niet functioneert. Onze excuses voor het ongemak en we verzekeren u dat we het zo snel mogelijk zullen herstellen.

BEKIJK HET YOUTUBE-KANAAL

WIJ TREFFEN MOMENTEEL VOORBEREIDINGEN, VOOR DE UITZENDING VAN DE LITURGISCHE FUNCTIES OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN HET HEILIGDOM

OM DE VERZENDING TE VERGEMAKKELIJKEN, MOETEN WE DE DUIZEND ABONNEES VAN HET SPECIFIEKE KANAAL BEREIKEN VANAF DE LINK HIERONDER https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg?
KLIK OP “ABONNEREN”

WIJ VERZOEKEN UW SAMENWERKING

De Rector


HEILIGDOM ROSA MYSTICA –
MOEDER VAN DE KERK
OP TV2000

OP ZATERDAG 11 JANUARI 2020 werd het programma “OP ONDERZOEK NAAR DE GRENZEN VAN DE HEILIGHEID”   EKIJKEN»  uitgezonden op kanaal TV2000, toegewijd aan de constitutie van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA – MOEDER VAN DE KERK en ook aan de historische gebeurtenissen en het spirituele verhaal van Pierina Gilli, met de bijdrage van een belangrijk interview met de bisschop van Brescia, ZE Mgr Tremolada.

TV2000 is het officiële televisiekanaal van de C.E.I. (Conferentie van Italiaanse Bisschoppen).

N.B.: de audio van de uitzending wordt op zijn minst in het Spaans en het Engels vertaald.

Hoe u ons kunt vinden

Om ons te bereiken vanuit diverse richtingen

WEGBESCHRIJVING

Kontakten

Voor aanvragen en informaties 

KONTAKTEER ONS

Nieuwsbrief abonnement

U ontvangt onze nieuwsbrief met daaraan toegevoegd ons bulletin “De Stem van Rosa Mystica” om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in Fontanelle.

* Verplichte velden

Toestemming met betrekking tot informatieservice *

Decreet betreffende de constitutie van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK te Fontanelle di MONTICHIARI

PIERANTONIO TREMOLADA BY DOOR GODS GENADE EN DE APOSTOLISCHE ZETEL
BISHOP OF BRESCIA

VERDER LEZEN

BELANGRIJKE TOELICHTING

Belangrijke toelichting voor Priesters, Religieuzen en Leken die verantwoordelijk zijn voor de bedevaarten naar “Fontanelle” di Montichiari.

DE TOELICHTING LEZEN

Reservering om H. Missen te vieren

Vriendelijk verzoeken wij de priesters, geestelijken en pelgrimleiders om ons secretariaat en de verantwoordelijke persoon voor de vieringen op tijd te waarschuwen om de opvang en het verblijf in Fontanelle op de best mogelijke manier te organiseren.

RESERVERINGSFORMULIER VOOR GROEPEN

 

Belangrijke toelichtingen over de mariale devotie te Fontanelle te Montichiari

Sinds enige tijd ontvangen wij mededelingen van aan Rosa Mystica toegewijde gelovigen uit verschillende delen van de wereld met betrekking tot disciplinaire maatregelen, opgelegd door bisschoppen ten aanzien van de devotie tot Maria, Rosa Mystica. Wij ontvangen eveneens brieven van bezorgde gelovigen dat dergelijke interventies soms op onnauwkeurige en onvolledige wijze verspreid worden naar andere bisdommen, soms ten koste van de authentieke en waarlijke religieuze intenties waarmee de devotie in Fontanelle wordt ervaren en beoefend.

 Op grond daarvan wilden wij een aantal belangrijke toelichtingen over de erkenning en regulering van de Mariaverering in FONTANELLE te Montichiari verstrekken om twijfels bij de gelovigen weg te nemen en hun harten gerust te stellen. Men dient niet te vergeten dat een groot deel van de informatie die wij hieronder geven sinds lange tijd in vier talen staat geschreven in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) van de Stichting tot devotie en religie Rosa Mystica Fontanelle. Bovendien verstrekken wij namens de Bisschop van Brescia, exact dezelfde informatie aan alle bisschoppen en lokale klerikale autoriteiten, die ons om een officiële opheldering vragen.

VERDER LEZEN

 1. Na kennis genomen te hebben van de bijdragen van zijn voorgangers en van de instructies van de Heilige Stoel, alsook van de brief van de Congregatie voor de Geloofsleer op 13 november 2012 met speciale kerkelijke voorschriften, vervat in het gepubliceerde decreet van 15 juli 2013, heeft de Bisschop van Brescia in overeenstemming daarmee de Mariale devotie in Fontanelle gereguleerd om doelmatige bijstand te verlenen aan de pelgrims die uit verschillende delen van Italië en het buitenland naar deze plek komen om te bidden. De devotie werd veroorloofd en gereguleerd door Bisschop Giulio Sanguineti met een eerdere voorschrift van 2001 na enkele beperkende interventies zowel van Bisschop Foresti in 1984 en in 1997 als ook van Bisschop Morstabilini in 1968.

2. Volgens de indicaties van de huidige kerkelijke VOORSCHRIFTEN, worden tegenwoordig zowel Mariale devotie als doopceremonies in Fontanelle bevorderd onder direct toezicht van de diocesane Bisschop, zonder verwijzingen naar verschijningen, boodschappen of andere verschijnselen van veronderstelde bovennatuurlijke aard in verband met de persoon van Pierina Gilli. We brengen in herinnering dat de Kerk voor de vermeende verschijningen of andere buitengewone verschijnselen in Fontanelle de formule “non constat de supernaturalitate” hanteert, d.w.z.: “de bovennatuurlijkheid staat tot op heden nog niet vast”, een uitspraak van voorzichtigheid in afwachting van verder onderzoek over het fenomeen en de twijfels die door de complexiteit ervan zijn ontstaan.

3. Zoals kan worden afgeleid uit de kerkelijke voorschriften, eist de Bisschop van Brescia niet – noch zijn voorlopers in het verleden – dat de gelovigen beelden, votiefplaatjes, geschilderde afbeeldingen of altaren van Maria Rosa Mystica dienen te verwijderen, noch in Fontanelle, in parochiekerken of in privékapellen. Het beeld van Maria met de drie rozen, dat, naar ons beste weten, niet in het bisdom of in Italië bestond vóór de gebeurtenissen van Montichiari, is nu wijdverspreid en wordt over de hele wereld vereerd. In Fontanelle en in de parochie van Montichiari staat het beeld van Maria Rosa Mystica sinds vele jaren. Bovendien wordt in de devotie de Loretaanse titel “Rosa Mystica” vereerd zoals ook de devotionele betekenis van de “Drie Rozen”, die verwijzen naar “gebed – boete – offer”, die de drie traditionele coördinaten van de christelijke spiritualiteit vertegenwoordigen.

4. Het is ook de taak van de Stichting van Devotie en Religie Rosa Mystica Fontanelle, opgericht door de bisschop van Brescia in 2014, vooral in het licht van de vele vruchten van bekering en van de geestelijke en lichamelijke genezingen die voortdurend aan ons gemeld worden, om door te gaan met een serieuze studie en een grondig onderzoek over de gebeurtenissen in de parochie van Montichiari en in Fontanelle als ook over de documentatie met betrekking tot de historische en spirituele gebeurtenissen van Pierina Gilli, de vermeende zieneres die in 1991 overleed en het onderwerp was van een bisschoppelijk onderzoek in 1947-1948.

Deze ingewikkelde en vernieuwde fase van de studie wordt momenteel uitgevoerd in het bisdom van Brescia, in nauw overleg en met een expliciete toewijzing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Onlangs werd een belangrijk integraal onderdeel van het onderzoeksmateriaal verstrekt dat nu in het bezit is van bovengenoemde congregatie; dit materiaal had de Pauselijke rechtbank nog niet eerder ter beschikking.

Tegelijkertijd werd door middel van een onafhankelijk initiatief van de Culturele Vereniging van Onderzoek en Studie te Milaan (Ares), gegevens van de dagboeken van de vermeende zieneres gepubliceerd, vergezeld van andere historisch belangrijke bronnen en gezaghebbende adviezen, met inbegrip van het postume oordeel van de bijbelexpert, Mgr. Enrico Galbiati en marioloog, Pr. Stefano De Fiores.

Deze waardevolle bijdragen kunnen een nuttige verrijking vormen die licht werpen op de historische oorsprong en bronnen van een zo grote Mariale verering en toewijding, die sinds heel lang de bisschoppelijke en nationale grenzen overschrijden.

 

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde