Officiële website van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK, Fontanelle di Montichiari

Decreet betreffende de constitutie van het Diocesaan Heiligdom
ROSA MYSTICA – MOEDER VAN DE KERK
te Fontanelle di MONTICHIARI

PIERANTONIO TREMOLADA BY DOOR GODS GENADE EN DE APOSTOLISCHE ZETEL
BISHOP OF BRESCIA

 

Prot. n. 1528/19

Na te hebben vastgesteld dat de plaatsen en structuren, aanwezig in ons bisdom van Brescia in de zone van Fontanelle, op het grondgebied van de parochie Santa Maria Immacolata in Borgosotto di Montichiari (BS), in de afgelopen decennia een belangrijk spiritueel referentiepunt en een plaats van bedevaart voor duizenden gelovigen uit Italië en het buitenland zijn geworden;

In overweging nemend dat de historische oorsprong van dit indrukwekkend fenomeen van gebed en verering tot de heilige Moeder van de Heer – hier aangeroepen als “Rosa Mystica – Moeder van de Kerk” – verbonden is op een manier die niet ondergeschikt is aan de spirituele ervaring van Pierina Gilli (1911-1991);

Gezien de historische oorsprong van dit fenomeen en de daaropvolgende ontwikkelingen momenteel het onderwerp zijn van een hernieuwde fase van studie en inzicht door de kerkelijke autoriteiten, ook om beter te begrijpen of en hoe in het heden, het christelijke leven van pelgrims begunstigd en verhoogd kan worden, gezien ook de overtuigde betrokkenheid met de Kerk en het delen van haar evangelisatiemissie onder de bescherming en inspiratie van Haar die altijd verheven is vanwege Haar onbevlekte heiligheid, Haar nabijheid tot God en tot de mensen, en haar moederlijke bemiddeling;

Gezien het feit dat mijn gewaardeerde voorgangers sinds 2001, in strikte overeenstemming met de aanwijzingen van de bevoegde organen van de Apostolische Stoel, voortdurend het belang bevestigden van het verwelkomen en erkennen van de uitoefening van openbare erediensten in de bovengenoemde plaatsen, onder de leiding van speciale bisschoppelijke richtlijnen;

Gezien het belang van het erkennen ook op canoniek niveau m.b.t. de missionaire mogelijkheden van deze heilige plaatsen en om de vele spirituele vruchten die hier in de loop van de tijd zijn gekweekt te versterken en te vergroten, tevens om de plichtmatige en kerkelijke pastorale zorg van de pelgrims aan te kunnen bieden, vooral door een bewuste, actieve en vruchtbare viering van de Sacramenten van de Biecht en de Eucharistie, met het oog op levens- en doopgetuigenissen, die meer aansluiten bij de eisen van het Evangelie en van broederlijke liefde;

 

Gezien de canons 1230-1234 van de C.I.C., van mijn normale autoriteit,

 INSTITUEER IK HIERBIJ HET DIOCESAANS HEILIGDOM
ROSA MYSTICA – MOEDER VAN DE KERK
TE Fontanelle DI MONTICHIARI.

De goedkeuring van een nieuw Statuut van het nieuwe Heiligdom en de benoeming van de Rector worden zo snel mogelijk verstrekt. 

Uitgevoerd te Brescia op 7 december 2019

Tijdens de wake van de Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis


HEILIGDOM ROSA MYSTICA –
MOEDER VAN DE KERK
OP TV2000

OP ZATERDAG 11 JANUARI 2020 werd het programma “OP ONDERZOEK NAAR DE GRENZEN VAN DE HEILIGHEID”   EKIJKEN»  uitgezonden op kanaal TV2000, toegewijd aan de constitutie van het Diocesaan Heiligdom ROSA MYSTICA – MOEDER VAN DE KERK en ook aan de historische gebeurtenissen en het spirituele verhaal van Pierina Gilli, met de bijdrage van een belangrijk interview met de bisschop van Brescia, ZE Mgr Tremolada.

TV2000 is het officiële televisiekanaal van de C.E.I. (Conferentie van Italiaanse Bisschoppen).

N.B.: de audio van de uitzending wordt op zijn minst in het Spaans en het Engels vertaald.